www.hisovan.com

Menu

บริการเช่าเหมารถตู้ VIPรับส่งทั่วไทย

supchai5975@gmail.com
Gmail
หัวข้อของข้อความคุณ
ข้อความคุณ

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ก่อนออกเดินทางต่อไป-ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมาย ไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามีพนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น
  2. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ / หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ 
  3. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  4. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
  5. พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน12 ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
  6. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่ง
  7. ในรถจองล่วงหน้ามัดจำขั้นต่ำ 500 บาท                          บริการรถตู้เช่าพร้อมคนขับเดินทางทั่วไทยขอบพระคุณที่ใช้บริการจองล่วงหน้า 
เหมารถ VIP
เหมารถ VIP
บริการรถตู้รับจ้าง รับส่งต่างจังหวัด หรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ คนขับชำนาญเส้นทาง รถใหม่สะอาดเบาะใหญ่ภายในหรูหรา มีทีวี เครื่องเสียงไว้บริการ ระหว่างเดินทาง
นาย ศุภชัย ร้าแรง